سوالات متداول

متخصصان "تمام" دارای گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد بوده و از دیگر فیلترهای تایید صلاحیت "تمام" عبور کرده‌اند تا شما با خیال راحت به آنها اعتماد کنید.

جبران هر گونه خسارتی که از جانب متخصص به لوازم مشتری وارد شود، بر عهده خود متخصص است؛ برای اطلاعات بیشتر در این بخش به شرایط و قوانین "تمام" رجوع کنید.

بله، توصیه می‌شود در زمان اجرای خدمت در محل حضور داشته باشید تا توضیحات کاملی در خصوص کار به متخصص ارائه شود .

شما می توانید پس از تایید انجام خدمت، هزینه را نقدا به متخصص یا به صورت اعتباری از داخل برنامه پرداخت نمایید.